En arbeidsgruppe, nedsatt av samferdselsministeren, har nå lagt frem en rapport om hovedutfordringer for norsk jernbane.

I rapporten fokuseres det på større prosjekter, rasjonell planlegging og riktige insentiver, og det er det jo ikke vanskelig å slutte seg til.

En nasjonal utfordring i nær fremtid, er at trafikktrykket inn mot Oslo blir mye større enn det riksvei/europaveinettet er dimensjonert for, så en langsiktig plan og strategi for jernbane som et alternativt transportmiddel er helt avgjørende for den veksten som kommer.

Jeg synes derfor man burde få med at InterCity er mer enn bare triangelet, det bør inkludere Kongsvinger og Hønefoss også. Det som er viktig er jo at man setter fokus på jernbanens helt sentrale rolle i forhold til å skape mobilitet i arbeidsmarkedet rundt Oslo og at dette skal prioriteres. Da løser jo jernbanen helt sentrale utfordringer, så får høyhastighet over lengre distanser komme når disse utfordringene er løst.

Reklamer