I dagens GD kan vi lese at fylkesråd Aasa Gjestvang har ansatt en egen politisk rådgiver. Det er varaordfører i Gjøvik kommune, Torvild Sveen.

Hedmark fylkeskommune er etter mitt syn allerede politisk overadministrert. At fylkesrådet nå har behov for en politisk rådgiver er derfor vanskelig å forstå.

Jeg har lenge hatt en mistanke om at Fylkesrådet driver like mye med administrative oppgaver som politiske. Ansettelsen av en politisk rådgiver styrker denne mistanken.

Reklamer