Fylkesrådet har gitt informasjon om at det kan komme en Innlandspakke fra regjeringen. Dersom det i denne pakken er et ønske om å prioritere noen områder bør dette skje innen de sektorene hvor vi har et komparativt fortrinn. Innlandet er sterke på byggetekniske miljøer (tre, stål, aluminium, betong) på reiseliv og på skog/agro/aqua.

Her er tiltak som økte markedsføringsmidler og salgsutløsende tiltak for reiselivet viktig.

Videre vil en satsing på leverandørutvikling innen det byggetekniske miljøet rettet mot f.eks energipassive hus/løsninger kunne være interessant.

Reklamer