Bruk av tog mellom Elverum og Hamar har en høyere mijløkostnad enn bruk av buss. Dette går frem av NSB sin egen miljøkalkulator.  For meg er det derfor uforståelig at fylkesrådet i Hedmark skal bruke en masse tid, penger og ressurser på timesavganger med tog mellom Elverum og Hamar.

I fylkesrådets tiltredelseserklæring står det at:

  • «Fylkesrådet mener vi har et felles ansvar for miljøet og en bærekraftig utvikling.
  • Hedmark fylkeskommune må bidra til reduserte klimagassutslipp og at flere deler av miljøpolitikken styrkes.
  • At Hedmark fylkeskommune skal inngå forpliktende avtaler for å redusere eget utslipp.
  • Fortsette arbeidet med å følge opp den vedtatte energi- og klimaplanen.»

Satsingen på tog mellom Elverum og Hamar er et brudd på alle fire punktene ovenfor.  Vi har sett det tidligere også. Når det kommer til praktisk handling er fylkesrådet en klimasinke.   

Hedmark Trafikk er et heleid fylkeskommunalt busselskap. Her kan fylkesrådet, hvis de vil, i løpet av kort tid få opp et ekspressbusstilbud mellom Elverum og Hamar.  Til nå har de sagt nei til dette. Forstå det den som kan.

 
 
Reklamer