Etter mitt syn er det fremlagte kompromissforlaget til organisering av Innlandsuniversitetet til å leve med, men heller ikke mer.

Hedmark har måttet gi mye. Oppland har ikke gitt noe som helst. Oppland beholder alle sine institusjoner som i dag.

Høgskolen på Gjøvik har 1/4 av studentene og 1/4 av de ansatte, men opptrer som de har halvparten av studentene og halvparten av de ansatte.

Holder Oppland fast på sitt forslag til modell, er det vanskelig å tolke det på noen annen måte enn at de ønsker seg et brudd.

Reklamer