Med bakgrunn i Stortingets debatt om søndagsåpne butikker i går, skriver Østlendingen på lederplass i dag at:

  • » Ønsker vi en videre, uhindret ferd mot et gjennomkommersialisert samfunn, der alle dager er like? Eller ligger det noen verdier gjemt i skiftningen mellom hverdag og helg? Dette er tanker et konservativt parti som Høyre med fordel kunne gi mer rom for, for å balnsere ut tanken om at markedet i grunnen kan løse alt.»

Det er mye fornuftig i det Østlendingen skriver, men konklusjonen om at vi politikere skal ta beslutningen om når folk skal handle blir helt feil. Det bygger på en sosialistisk tankegang der folk defineres inn i grupper og flokker – en form for cattle management – hvor vi står overfor en politisk elite som gjør sine normer til gullstandarder, slik at vi andre må rette oss etter dem. En formyndermentalitet som skjuler seg ba edle mål. En elite som synes å tro at de vet bedre enn det folk selv gjør.

 Skal vi bygge vårt samfunn på tillit, eller på mistillit? Skal vi gi folk større frihet til å velge hvordan de løser oppgavene, eller skal vi detaljstyre mer? Skal vi ta flest mulig valg på vegne av andre, eller skal de få velge selv?

For Høyre er svaret klart. Høyre har tillit til folk, vi vil gi frihet, og vi vil la folk velge selv.

Drakampen mellom tillit og detaljstyring, mellom mangfold og ensretting er langt fra ny.

Noen partier kjempet langt ut på 80-tallet for planøkonomi, monopoler, og detaljstyring av folks hverdag.

Nå kjemper de for omsorgsmonopoler og mot valgfrihet.

Historien viser at de tok feil.

Ingen lengter tilbake til tiden med Televerkets kø for å få telefon, butikker som stenger klokken halv fem eller NRK-monopolet.

La oss heller slå fast at tjenestene blir best når folk får velge selv.