I forbindelse med den skandaløse garantisaken i Hedmark Fylkeskommune, klarer Hamar Arbeiderblad det kunststykke å beskylde oss i opposisjonen for å drive et politisk spill. Vi som har stått måpende på sidelinjen og bivånet det spillet og det dramaet som har utspillt i Fylkesrådet

Jeg har aldri sett maken til ukultur:

  • løgn fra Fylkestingets talerstol har blitt avslørt
  • manglende journalføring av e-post har blitt avslørt
  • brudd på fylkeskommunens etiske retningslinjer har blitt avslørt
  • brudd på reglene for tildeling av regionale forskningsmidler har blitt avslørt

Det er også grunn til å stille spørsmålstegn ved Fylkesrådets evne til økonomisk styring.

Etter mitt syn hadde det nå vært  mulig og riktig å etablere et nytt styringsdyktig flertall i Hedmark, men jeg registrerer at SP fortsatt klamrer til sin utro partner (AP).

Nå må de som har satt oss i denne pinlige og vanskelige situasjonen vise handlekraft og snarest få på plass et nytt fylkesråd.

Reklamer