I Fylkestingets møte i går – 13. juni – var det lagt opp til en bred drøfting og innspill til budsjettet for 2013 og økonomiplanen.

Hensikten var å gi partiene mulighet til å komme med innspill på prioriterte innsatsområder tidlig i budsjettprosessen.

Da undertegnede foreslo for Fylkestinget at Fylkesrådet skulle «ta med seg» alle innspill som fremkom i møtet i det videre arbeidet med budsjettet og økonomiplanen, ble dette avvist av det rødgrønne flertallet (AP og SP) i fylkestinget. 

Hva er da poenget med et slikt drøftingsmøte? Det er tydeligvis slik at AP og SP forsetter i kjent stil. Vi vet best, alltid.

Maken til arroganse og mangel på respekt for opposisjonen i fylkestinget er det vanskelig å tenke seg.