Knut Storberget har sagt ja til å fortsette på Stortinget. Det betyr at vi nok en gang må igjennom en valgkamp hvor vi må høre på Storbergets røverhistorier. Han fornekter seg ikke. I NRK tidligere denne uken kunne vi høre hvor ille det ville bli i Hedmark dersom de borgerlige skulle vinne valget neste høst. 

Og det sier en mann som er medlem av et parti som har styrt Hedmark siden fylkeskommunen ble opprettet i 1975. Et parti som står ansvarlig for at vi er blant de dårligste i landet på skole og som har sørget for at vi har et enormt vedlikeholdsetterslep (1,4 milliarder kr) på fylkesveiene.  Vi har en befolkning som er blant de lavest utdannede i Norge, vi har lav befolkningsvekst og vi er dårlige på innovasjon, nyskapning og forskning.

Det er trist å oppleve en stortingsrepresentant fra Hedmark som er mer opptatt av å gi seg selv stående applaus, frem for å ta tak i de utfordringer som Hedmark har og som hans eget parti må ta en stor del av ansvaret for.  

Arbeiderparitet og Storberget har brukt 37 år på å demonstrere at de ikke har ideene og løsningene vi trenger.