«Jeg ble systematisk ført bak lyset over lang tid» uttaler fylkesråd Aasa Gjestvang i forbindelse med Scan4News saken. Allikevel fortsetter hun og SP samarbeidet med AP i Fylkesrådet. Forstå det den som kan.