I et oppslag i Kommunal Rapport går det frem at Liv Signe Navarsete (SP) advarer mot lokal parlamentarisme. Hun åpner for en lovendring mot lokal parlamentarisme dersom dette brer om seg.

Til Kommunal Rapport sier hun at mangel på åpenhet og et utydelig skille mellom politikk og administrasjon er viktige utfordringer ved parlamentarismen. Hun påpeker videre at opposisjonen stenges ute.

Alt dette er momenter som vi i Høyre og den øvrige opposisjonen (minus SV) har påpekt en rekke ganger, uten å ha fått noe gehør hos de rødgrønne i Hedmark.

Går vi noen få år tilbake hadde SP de samme motforestillingene mot parlamentarismen som dagens opposisjon og nå Navarsete tilkjennegir, men det var før de ble invitert inn i det rødgrønne samarbeidet.

Reklamer