“Vi tar Norge videre” skriver leder i Hedmark AP, Bente Elin Lilleøkseth, i et leserinnlegg i Hedmarksavisene.

For Hedmarks del må dette bety at Arbeiderpatiet ønsker å videreføre en politikk som har ført til at vi er blant de dårligste i landet på skole, at vi har  1,4 milliarder kroner i vedlikeholdsetterslep på fylkesveiene, en befolkning som er blant de lavest utdannede i Norge, en lav befolkningsvekst og et fylke som er dårlig på innovasjon, nyskapning og forskning.

Arbeiderparitet har brukt 37 år på å demonstrere at de ikke har ideene og løsningene vi trenger. Jeg ønsker ikke å bli med videre på den veien.