For et par uker siden var det politiske Hedmark invitert til en presentasjon av NILF-rapporten ”Verdiskapning i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Hedmark”.

Mange interessante funn ble presentert. Det er ingen tvil om at landbruket og landbruksbasert industri er en viktig del av næringslivet i Hedmark og står for en stor del av den lokale verdiskapningen.

All ros til Hedmark Bondelag for et godt og informativt møte, men når bondelagets leder, Einar Myki, sier at bondelaget er partipolitisk nøytralt samtidig som han uttaler at ”Høyre må sørge for at deres politikk også gir et levende landbruk. Det holder ikke å slippe bonden fri!”, da snakker han mot bedre vitende. Partipolitisk nøytralt – not.

Einar Myki vet utmerket godt at Høyre, for ikke lang tid tilbake, la frem en egen landbruksmelding ”Levedyktig landbruk”.  Her beskrives ganske så detaljert Høyres landbrukspolitikk. Meldingen finner du her: http://www.hoyre.no/www/bedriftskanalen/aktuelt/Vil+skape+grobunn+for+norsk+landbruk.d25-TMtzW2G.ips

I meldingen gir Høyre svar på de fleste av de utfordringene Hedmark Bondelag ser for landbruket fremover.  God lesing.