Slik lyder vedtaket fra Fylkestinget: ”Regional planstrategi skal som styringsdokument danne grunnlaget for arbeidet med vekst og økt befolkning i Hedmark de kommende år. Gjennom samarbeid, spesielt på de fire områdene kompetanse og næringsutvikling, infrastruktur, klima, energi og naturressurser og attraktivitet skal vi oppnå bedre kultur for læring, bedre kommunikasjoner og økt attraktivitet i fylket”.

Det store problemet med planstrategien er den ikke inneholder noen målbare størrelser. Den består i hovedsak av generelle bekrivelser som egentlig ingen kan si seg uenige i. Det er planens store svakhet. Alt er i prinsippet mulig. Slik skal det ikke være i en strategi. Strategien skal peke ut veien mot fastsatte mål. Når de konkrete målene mangler blir det mange fine ord, men utydelige strategier. Planen burde pekt ut noen tydelige politiske retninger for utviklingen i Hedmark. Det blir spennende å se om dette blir nok en plan ”i skuffen”, eller om Fylkesrådet og fylkeskommunen evner å operasjonalisere den.