Archive for oktober, 2012


I dagens leder kan vi lese at «det blir som kjent ikke mer penger til veger, sykehus og skole når skatter og avgifter reduseres».

Bakgrunnen for kommentaren er Høyres ønske om å avvikle formuesskatten og arveavgiften. Dette vil redusere inntektene i statsbudsjettet med 17 milliarder kroner, eller 1,7%. Å fremstille dette som en trussel mot utbygging av veger, sykehus og skole er det rene tøv.

Fjerningen av formuesskatten handler om å sikre og å skape norske arbeidsplasser. Det handler ikke om rikdom, slik HA velger å fremstille det. Ved å fjerne formuesskatten vil det bli enklere  å innvestere i og utvikle bedriftene.

Stadige flere land fjerner formueskatten. Den er nylig blitt avviklet i Finnland, Luxemburg, Sverige og Spania.

Arveavgiften er skatt på penger  som allerede er beskattet, og oppleves således som svært urettferdig av de fleste. Vi har en rekke eksempler på folk som ikke har råd til å overta eiendom fordi arveavgiften blir for høy. Sånn kan vi ikke ha det.

 

Regjeringens veisatsing i Hedmark er en stor bløff. I stedet for selv å bevilge de nødvendig kronene til «tidenes veisatsing», sender de brorparten av regningen til oss bilister.

Det koster 1.59 milliarder kroner å bygge strekningen Minnesund til Stange. Av dette skal vi bilister betale 1.2 milliarder kroner. Det er hele 75% av det det koster å bygge veien! I følge Hamar Arbeiderblad vil det koste 222 kroner å kjøre tur retur Stange Jessheim da veien står ferdig.

I Kongsvinger skal man bygge E16. Det koster 710 millioner kroner. Av dette skal vi bilister betale 430 millioner kroner i bompenger. Det er 61% av hva det koster å bygge veien.

Samferdselsministeren tar bompengeandelen i forsvar og sier at dette ikke er hennes ønske, men et ønske fra oss som ønsker veien. Dette er jo det reneste tøv. Vi vet alle at dersom vi sier vi nei til bompenger i den størrelse vi nå har fått presentert fra Regjeringen, så havner vi langt bak i køen av veiprosjekter. Dette er ren utpressing fra samferdselsdepartementet. Rett og slett.

Regjeringen svikter dagens lærere og elever. Uten et solid kompetanseløft for lærerne blir det vanskelig å øke elevenes læringsutbytte og utjevne sosiale forskjeller i skolen.

Dette er en uforståelig prioritering når bevilgningene til etter- og videreutdanning av lærere i praksis har ligget flatt under dagens regjering.

Regjeringens «satsing» på lærerne er slett ingen satsing, men betyr at det store flertallet lærere må belage seg på å vente i årevis før turen vil komme til dem. I stedet for å bygge ut et tilbud om kompetanseheving som kan komme alle lærere og elever til gode, velger regjeringen å prioritere et tiltak som vil omfatte et lite mindretall av dagens elever og har heller ingen garanti for at det finnes kvalifiserte søkere.

Hvor blir det forresten av satsingen på yrkesfagene og lærlingene.

Regjeringen gjør heller ikke nok for å stoppe frafallet. Jeg etterlyser også tøffere tiltak for å mobilisere flere lærebedrifter.

Skolen trenger Høyres nye ideer og bedre løsninger. Regjeringen prioriterer det som er hyggelig på kort sikt, i stedet for å prioritere det som er nyttig på lang sikt og avgjørende for å heve kvaliteten i norsk skole, dessverre.

Regjeringens budsjett inneholder mer av det samme, og mangler en langsiktig satsing på kunnskap og konkurransekraft. En satsing som kan bidra til å skape trygge arbeidsplasser også for fremtiden. Det virker som om Regjeringen har brukt budsjettet til det rødgrønne Fylkestrådet i Hedmark som mal.