Regjeringens budsjett inneholder mer av det samme, og mangler en langsiktig satsing på kunnskap og konkurransekraft. En satsing som kan bidra til å skape trygge arbeidsplasser også for fremtiden. Det virker som om Regjeringen har brukt budsjettet til det rødgrønne Fylkestrådet i Hedmark som mal.