Regjeringen svikter dagens lærere og elever. Uten et solid kompetanseløft for lærerne blir det vanskelig å øke elevenes læringsutbytte og utjevne sosiale forskjeller i skolen.

Dette er en uforståelig prioritering når bevilgningene til etter- og videreutdanning av lærere i praksis har ligget flatt under dagens regjering.

Regjeringens «satsing» på lærerne er slett ingen satsing, men betyr at det store flertallet lærere må belage seg på å vente i årevis før turen vil komme til dem. I stedet for å bygge ut et tilbud om kompetanseheving som kan komme alle lærere og elever til gode, velger regjeringen å prioritere et tiltak som vil omfatte et lite mindretall av dagens elever og har heller ingen garanti for at det finnes kvalifiserte søkere.

Hvor blir det forresten av satsingen på yrkesfagene og lærlingene.

Regjeringen gjør heller ikke nok for å stoppe frafallet. Jeg etterlyser også tøffere tiltak for å mobilisere flere lærebedrifter.

Skolen trenger Høyres nye ideer og bedre løsninger. Regjeringen prioriterer det som er hyggelig på kort sikt, i stedet for å prioritere det som er nyttig på lang sikt og avgjørende for å heve kvaliteten i norsk skole, dessverre.