Regjeringens veisatsing i Hedmark er en stor bløff. I stedet for selv å bevilge de nødvendig kronene til «tidenes veisatsing», sender de brorparten av regningen til oss bilister.

Det koster 1.59 milliarder kroner å bygge strekningen Minnesund til Stange. Av dette skal vi bilister betale 1.2 milliarder kroner. Det er hele 75% av det det koster å bygge veien! I følge Hamar Arbeiderblad vil det koste 222 kroner å kjøre tur retur Stange Jessheim da veien står ferdig.

I Kongsvinger skal man bygge E16. Det koster 710 millioner kroner. Av dette skal vi bilister betale 430 millioner kroner i bompenger. Det er 61% av hva det koster å bygge veien.

Samferdselsministeren tar bompengeandelen i forsvar og sier at dette ikke er hennes ønske, men et ønske fra oss som ønsker veien. Dette er jo det reneste tøv. Vi vet alle at dersom vi sier vi nei til bompenger i den størrelse vi nå har fått presentert fra Regjeringen, så havner vi langt bak i køen av veiprosjekter. Dette er ren utpressing fra samferdselsdepartementet. Rett og slett.