I dagens leder kan vi lese at «det blir som kjent ikke mer penger til veger, sykehus og skole når skatter og avgifter reduseres».

Bakgrunnen for kommentaren er Høyres ønske om å avvikle formuesskatten og arveavgiften. Dette vil redusere inntektene i statsbudsjettet med 17 milliarder kroner, eller 1,7%. Å fremstille dette som en trussel mot utbygging av veger, sykehus og skole er det rene tøv.

Fjerningen av formuesskatten handler om å sikre og å skape norske arbeidsplasser. Det handler ikke om rikdom, slik HA velger å fremstille det. Ved å fjerne formuesskatten vil det bli enklere  å innvestere i og utvikle bedriftene.

Stadige flere land fjerner formueskatten. Den er nylig blitt avviklet i Finnland, Luxemburg, Sverige og Spania.

Arveavgiften er skatt på penger  som allerede er beskattet, og oppleves således som svært urettferdig av de fleste. Vi har en rekke eksempler på folk som ikke har råd til å overta eiendom fordi arveavgiften blir for høy. Sånn kan vi ikke ha det.