Jeg heter Frode Knutzen Midtlund og er gruppeleder for Høyre i Hedmark Fylkesting.

På denne bloggen kommenterer og reflekterer jeg over politikk i Hedmark. Alt sett med mine blå øyne (både direkte og i overført betydning).