«Vi skulle ønske at flere politikere kunne erkjenne at det er viktigere å se på brukernes behov, enn hvor fylkesgrensa  går», står det i en leder i HA 13. august. http://h-a.no/Meninger/tabid/93/Default.aspx?ModuleId=151082&articleView=true

Det er jeg hjertens enig i.

Men burde ikke HA selv ta denne erkjennelsen innover seg?  Opp gjennom årene har jo HA vært en av de fremste forkjemperne for egen region, med liten evne til å se ut over regionen.

Det er derfor på sin plass, synes jeg,  å returnere ønsket fra HA  med følgende: » Jeg skulle ønske at Hamar Arbeiderblad kunne erkjenne at det er viktigere å se på brukernes behov, enn hvor kommune- og fylkesgrensene går».