Vi har Europas dyreste biler, vi har Europas dårligste veier og vi betaler mest av alle i bilrelaterte avgifter.

Når E18 står ferdig på strekningen Kristiansand – Hamar, vil det koste 900 kroner bare i bompenger tur/retur. Samlet betalte vi bilister 6,3 milliarder kroner i bompenger i 2010. Og mer ser det ut til å bli.

Den norske bilparken har en gjennomsnittsalder på 10,5 år, og bilene er i snitt 19 år når de vrakes. På 10 år har det gjennomsnittlige CO2-utslippet fra nye biler gått betydelig ned, fordi bilene får bedre og mer effektive motorer. Da må vel den beste miljøeffekten være å sette ned avgiftene for å kunne fornye en hel bilpark? Samtidig vil man oppnå store trafikksikkerhetsgevinster fordi bilprodusentene stadig forbedrer både passive og aktive sikkerhetssystemer. Det er ikke de få nye bilene som er det største problemet, det er de gamle.

Så langt er det ingen norsk regjering som har hatt en egen bilpolitikk. De har så langt bare klattet på et allerede utdatert system. I praksis er det finansdepartementet som har bestemt bilpolitikken her i landet. Slik kan vi ikke ha det.

Nå må alle vi som er opptatt av at bil skal være noe mer enn en melkeku for staten, kreve at det blir utarbeidet en helhetlig bilpolitikk i Norge.